projecten die wij steunen

Onderstaand de projecten die wij geldelijk gesteund hebben:

Silent Work
In Nederland en in Afrika woont en werkt Wiljo Woodi Oosterom. Zij is oprichtster van de Stichting en zij geeft leiding aan alle projecten. In Nederland wordt zij ondersteund door een aantal vrijwilligers, bestuursleden en anderen; in Afrika werkt zij samen met verschillende vertrouwenspersonen en deskundigen. Samen met Demba Abou Ba heeft zij Silent Work West Afrika opgericht.
www.silentwork.org

Stichting Holland Building Nepal
De Stichting heeft ten doel het financieel of op welke andere wijze dan ook ondersteunen van kinderen in Nepal met hersenbeschadiging.
www.shbn.nl

Stichting AAP
Stichting AAP verbetert op een duurzame manier het welzijn van apen en andere zoogdieren. Nu wij ook apen in ons assortiment hebben, vinden wij het belangrijk om ook deze stichting te steunen.
www.aap.nl

Stichting Perspective 3000
Stichting Perspective 3000 is opgericht in 1996 door Mart van den Berg en Elly van Breukelen die al heel lang actief zijn in Ontwikkelings Samenwerking. De Stichting heeft een bestuur en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het doel is een bijdrage leveren aan een mens- en milieuvriendelijke maatschappij door het meewerken aan spreiding van kennis en middelen, waardoor mensen minder afhankelijk worden van derden. Dit doel wordt bereikt door kinderen en jonge mensen in de derde wereld een mogelijkheid tot scholing en ontwikkeling te bieden. Tegelijkertijd worden mensen in Nederland gestimuleerd hier aan bij te dragen door middel van op projecten gerichte activiteiten of donaties. perspective3000.org